Lock screen hacking

Som ett projektarbete i kursen kriminalteknisk datavetenskap II som jag läste på Högskolan Dalarna gjorde jag ett projektarbete om hur man skulle kunna ta sig runt Android lock screen genom att använda recoveryläget och ett specialskrivet program. Projektet i sig lyckades inte ta fram någon universell metod för att kunna göra detta, men jag har lagt upp all kod på github om någon skulle vara intresserad.

Till detta projekt gjorde jag en tillhörande webbtjänst för att slå upp vilket skärmlåsmönster som motsvarar vilket hashvärde. Denna webbtjänst finns här och vill du prova på din egen fil kan du köra od -x på filen gesture.key i /system/ på din telefon (du behöver förmodligen ha root eller utökade läsrättigheter för att detta skall fungera):

# od -x /system/gesture.key 
0000000 066a 9b2b 5234 66e3 7140 a181 92bf 73ea
0000020 ede9 484c
0000024

Utskriften från detta kommando behöver byte swappas, alltså byta plats på varje byte för att hashen ska stämma. Detta ger följande hash som resultat:

6a062b9b3452e366407181a1bf92ea73e9ed4c48

Om du provar denna hash på https://barney.0x539.se/android/ så borde den visa upp ett mönster som ser ut som bokstaven Z, vilket är låsmönstret som jag har testat med.