Open source installation med git

Jag har ganska så länge haft webbaserade open source projekt installerade på egen server. Vissa av dessa, som t.ex. WordPress, har varit relativt enkla att uppdatera med endast ett kommando. För roundcube däremot har jag varit tvungen att ladda hem den nya versionen, packa upp, kopiera över konfiguration och sedan peka om en länk till vilken version som ska användas för närvarande.

Detta gör att det har tagit flera minuter (!) av min tid för att uppdatera mjukvara, inte acceptabelt. Så istället har jag provat att installera roundcube via git, och använda git tags för att byta version.

Än så länge har det fungerat bra, och jag uppdaterade precis till version 1.0-rc med tre kommandon:

git fetch
git checkout v1.0-rc
rm -rf installer

På ungefär samma vis uppdaterar jag thinkup, mediawiki (jobbet) och owncloud uppdateras genom ett apt-repository.

Det ska vara enkelt att uppdatera, annars blir det lätt så att man skjuter på det.