PHPUnit Mocking tips

Idag när jag skrev unit test på jobbet idag behövde jag testa flera olika utfall av ett visst anrop. Det kanske är uppenbart för de flesta men jag tänkte ändå tipsa om att det går att köra ->will() flera gånger på samma InvoicationMock för att byta vad den metoden ska göra.

Exempel: