Tag Archives: javascript

Mozilla Developer Network JavaScript Guide som e-bok

Jag har bestämt mig för att försöka bli bättre på JavaScript, inte jQuery utan ren JavaScript. Jag har läst igenom JavaScript Enlightenment som mycket väl beskriver hur man arbetar med objekt i JavaScript, men talar knappt något om hur själva programspråket … Continue reading

Min variant av säker lösenordshantering

Några av grundbultarna i säker lösenordshantering är att ha olika lösenord överallt, lösenorden ska vara relativt långa och slumpmässiga och inte möjliga att härleda till något ord i en ordlista. För att åstadkomma detta lagrar jag alla lösenord i en … Continue reading

Validera personnummer med jQuery validation

Edit 2016: Jag fick en kommentar om att kodsnutten nedan inte fungerar som den ska, tänkte uppdatera och meddela att koden har utvecklats vidare till två separata projekt på github: https://github.com/rickard2/luhnarjs och https://github.com/montania/jQuery-validate-personnummer I ett projekt som jag jobbar med … Continue reading